Buku #5: Pergulatan Ikhlas dan Bahagia

Tuhan menciptakan sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Ada kebahagiaan, ada pula kesedihan. Bahagia adalah salah satu perasaan manusia sedang merasakan senang, tenteram dan bebas dari hal-hal yang menyedihkan. Lalu, bagaimana jika seseorang merasakan kebahagiaan dan kesedihan secara bersamaan? Buku ini berisi tulisan mengenai definisi bahagia dan cara-cara mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Selain itu, buku…
Read more


April 16, 2018 0